donderdag 11 augustus 2011

11 augustus

Hallo allemaal,

hierbij een update van gebeurtenissen.

Afgelopen periode

Ondanks de vakantieperiode, is het kernteam zeer actief geweest, en nog steeds onverminderd bezig met onze zaak. Onze activiteiten zijn momenteel over het algemeen schriftelijke en mondelinge communicatie en overleg.
Afgelopen weken is er weer contact geweest met het SJU-bestuur, waaruit de intentie naar voren kwam om met ons na te denken over een oplossing op zowel korte als lange termijn. Echter zijn er nog op geen enkele manier concrete toezeggingen gedaan. De goede wil vanuit het SJU-bestuur is dus nog steeds op geen enkele manier bevestigd, laat staan verzilverd in concrete acties en/of terugdraaien van besluiten. Daarom zijn de twijfels bij de integriteit en bij de bedoelingen van het SJU-bestuur, nog niet weggenomen.

We zijn erg blij dat zoveel mensen vertrouwen in ons hebben laten zien, middels hun lidmaatschap en talrijke donaties. Dit geeft ons hoop en het begin van mogelijkheden voor een muzikale toekomst in Utrecht! Echter zijn we nog op zoek naar meer leden. Het formulier hiervoor kun je op deze facebook-pagina vinden.

Komende periode

Aanstaande week (enkele dagen voordat de ledenvergadering plaatsvindt) is er een gesprek met de SJU-bestuursvoorzitter Paul Adriaanse. Dan zal blijken of de reeds mondelinge toegezegde bereidheid tot samenwerking en terugdraaien van enkele besluiten, waarheid zijn. We kunnen jullie 18 augustus dus hier meer over vertellen. De week daarop is een vervolgafspraak met het SJU-bestuur gepland. Onze doelstellingen zijn ongewijzigd.
Ook met de politiek is reeds contact, en worden nieuwe contacten gelegd. Dit voorafgaand aan de raadsinformatie-bijeenkomst op 23 augustus. Een aantal mensen van onze organisatie zal dan spreken. 

Ledenvergadering

Op de locatie en inhoud van de ledenvergadering 18 augustus, kom ik later, uiterlijk zaterdag aanstaande terug. Met name de te bewandelen wegen van U Jazz, en onze interne organisatie voor de toekomst zullen aan bod komen. De locatie is nog onbekend.

Tot slot

Ik heb gezien dat er een discussie is op Facebook, over het besluit van UWV over de werknemers van het SJU. Goed dat hierover een publieke discussie bestaat. Echter, zoals al eerder verklaard, kan vereniging U Jazz de oud-werknemers als zodanig niet procedureel representeren, noch hun belangen als (oud-)werknemers vertegenwoordigen. Als privé-persoon zijn ze uiteraard meer dan welkom in onze organisatie. Vragen hierover, kun je het beste persoonlijk aan mij stellen: p_maassen@hotmail.com. Echter zullen we dit standpunt ook volgende week 18 augustus graag toelichten.
Mocht je nog meer vragen hebben, dan raad ik je aan eerst de voorgaande nieuwsberichten te raadplegen. 

Met vriendelijke groet,

Paul Maassen
voorzitter U Jazz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten