woensdag 17 augustus 2011

Tekst uitnodiging Algemene LedenVergadering

NIEUWS: UITNODIGING ledenvergadering 18 augustus 19u

Beste allemaal,

Graag nodig ik bij deze de leden van vereniging U Jazz en ook andere belanghebbenden uit voor onze ledenvergadering op 18 augustus om 19u. Locatie: conservatorium Utrecht, Mariaplaats 27, gebouw K en W (het grote witte vierkante gebouw). Lokaal K1.08, 1e verdieping.
De vergadering begint stipt om 19u en zal rond 21.30 weer zijn afgelopen. Tussen aanvangstijd en eindtijd is de kans aanwezig dat je i.v.m. sluiting van de voordeur van het gebouw, niet meer bij de vergadering aanwezig kunt zijn. Zorg dus dat je op tijd bent. Inloop vanaf 18.30u.
Bij binnenkomst vragen wij je, indien je lid bent, je te laten registreren voor deze vergadering. Je krijgt daarop een stemformulier.
Alleen geregistreerde leden zullen in principe gelegenheid hebben mee te denken en te stemmen over de besluiten van U Jazz. Het bestuur behoud zich het recht om relevante sprekers van buiten onze organisatie eventueel spreektijd te geven, indien dit in het belang is van de vergadering.
Ook vooraf aan de vergadering kun je je nog als lid laten registreren. We verzoeken echter dit eerder per mail en internetbetaling te doen i.v.m. de korte tijdsspanne van de vergadering zelf.

De vergadering zal worden geleid door het bestuur van U Jazz en ons strategisch team.
Het bestuur: Paul Maassen (voorzitter/penningmeester), Nadine Haasnoot (secretaris), Dion Nijland (vice-voorzitter).
Strategisch team: Michael Baird, Peter Vermeulen, Tjitze Vogel, Hanno Bos (jurist (wellicht dan afwezig)), Gerben Kor (jurist, afwezig momenteel)

Gezien de snelle ontwikkelingen van afgelopen dagen tot en met donderdag zelf, is de exacte invulling van agendering op dit moment nog niet vast te stellen. We vragen hiervoor jullie begrip. Echter, volgende punten zullen in ieder geval aan bod komen:
-informatie over de gang van zaken en stand in relatie tot SJU-jazzpodium
-informatie over onze interne organisatie en doelstellingen
-informatie over onze te bewandelen wegen
-informatie over onze conceptstatuten
-gelegenheid tot discussie over bovenstaande punten

over een aantal zaken zal in ieder geval moeten worden gestemd:
-conceptstatuten
-wil van de leden om over te gaan tot vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

We proberen indien nodig, een aangepaste en definitieve agenda op korte termijn naar onze geregistreerde leden te sturen. Nogmaals, in het licht van alle hectische ontwikkelingen, (waar we jullie donderdag uitgebreid over zullen informeren), kan het zijn dat dit ons niet lukt binnen een voor een vereniging reguliere termijn.
Mocht je als lid nog toevoegingen aan deze bovenstaande punten willen doen, dan kun je een mail aan de voorzitter sturen: p_maassen@hotmail.com. Het bestuur en strategisch team bekijkt dan of we je verzoek een plaats kunnen geven in de vergadering.

Onze geregistreerde leden zullen per mail op korte termijn de conceptstatuten ter bestudering krijgen, en tevens deze uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Paul Maassen
voorzitter U Jazz

voor relevante vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, kun je je wenden tot p_maassen@hotmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten