dinsdag 25 oktober 2011

Nieuwsbrief U Jazz 25 oktober 2011

Nieuwsbrief U Jazz 25 oktober 2011

Dinsdag 18 oktober hadden de leden en bestuur van vereniging U Jazz een ledenvergadering op het Utrechts Conservatorium. Nadat we een zomer lang hebben geprobeerd het SJU-bestuur en betrokken partijen te overtuigen dat hun besluiten verkeerd waren, en dat goede alternatieven mogelijk waren, hebben we moeten concluderen dat ook onze constructieve voorstellen aan hen, helaas geen gehoor hebben gevonden.

Vereniging U Jazz heeft in dat licht, besloten de komende tijd een meer pragmatische koers in te zetten. Ondanks dat we kritisch naar de uitkomst zullen blijven kijken van de nog lopende afwikkeling rond sluiting van SJU-podium, kijken we vooruit. We willen dat de komende 2 jaar, U Jazz dé vertegenwoordiging in Utrecht wordt van jazzmusici, liefhebbers, amateurs en het hele draagvlak dat dit behelst. Zo worden we een sterke vereniging die de krachten en waarden waarborgt waar ooit het SJU in Utrecht voor stond.

In de ledenvergadering hebben onze leden unaniem voor deze nieuwe en positieve koers gestemd.

We mikken erop om in begin 2012 daadwerkelijk te beginnen met invullen van nieuwe invulling van activiteiten zoals die ook in SJU plaatsvonden. Activiteiten die zich met name ook focussen op de laagdrempelige experimentele kant, de workshops, de dansavonden, de sessies en de professionele Utrechtse musici. Activiteiten waarvan vereniging U Jazz vreest dat ze op dit moment geen plek meer hebben en zullen hebben in Utrecht, als er niets verandert. Het bestuur van U jazz bedankt haar leden voor het vertrouwen en alle positieve bundeling van krachten de afgelopen periode, en ook voor hun constructieve blik naar de toekomst.

Binnenkort kunt u nieuws en/of oproepen verwachten over concrete activiteiten.

Namens het bestuur van vereniging U Jazz,

Paul Maassen (voorzitter)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten